CKIT - Mrągowo

Centrum Kultury i Turystyki Mrągowo

Nasze miasto jest wspaniałym miejscem do wypoczynku i zabawy w czasie sezonu letniego, jest jednocześnie doskonałym miejscem do działań marketingowych dla wielu firm krajowych i zagranicznych.

Strona główna > Komunikaty > Przetargi

brak aktualnych ogłoszeń

 

 

ZAPROSZENIE

Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie  art. 4 pkt 8 tej ustawy  (tj. Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907, z późn. zm.). Zaproszenie nie   stanowi   oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego.


Dyrektor Centrum Kultury w Mrągowie,  zwany w dalszej treści zaproszenia Zamawiającym,  przy współpracy z  Burmistrzem Miasta Mrągowo,  zaprasza do składania ofert na realizację imprezy pn.
„Festiwal Piknik Country Mrągowo” w latach 2017-2019.

pełna treść zaproszenia plik doc

Mrągowo, dnia 2 grudnia 2016 r.

 

 

***

 

Informacje inne

Załączniki "Remont budynku CKiT w Mrągowie (format docx i rar dla poprawnego pobierania załączników proszę używać przeglądarek Firefox lub Chrome):

1. Projekt remontu

2. Projekt wykonawczy

3. Przedmiary

4. Specyfikacje