CKIT - Mrągowo

Centrum Kultury i Turystyki Mrągowo

Nasze miasto jest wspaniałym miejscem do wypoczynku i zabawy w czasie sezonu letniego, jest jednocześnie doskonałym miejscem do działań marketingowych dla wielu firm krajowych i zagranicznych.

Strona główna > Przeglądy / Konkursy > Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej
Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej gości w Mrągowie od 44 lat. Inicjatorem plastycznej imprezy był Aleksander Wydorski, który z Torunia trafił do Powiatowego Domu Kultury w Mrągowie. Tutaj jako plastyk zaczął organizować Rejonowy Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej, który po kilku latach stał się imprezą wojewódzką. Inicjatywa, mająca na celu integrację i promocję amatorskiego środowiska plastycznego z naszego województwa, kontynuowana jest do dziś.

45. Wojewódzki Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej w Mrągowie ma na celu integrację i promocję artystów nieprofesjonalnych, działających na terenie województwa warmińsko – mazurskiego. 

Prace konkursowe do przeglądu z dziedziny malarstwa, grafiki i rysunku, można przesyłać do 10 października br.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 3 prace, które powstały w ciągu ostatnich 2 lat i nie były nagradzane w innych konkursach. Tematyka twórczości jest dowolna.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi na otwarciu wystawy konkursowej w dniu 22 października br.  o godz. 16.00 w Centrum Kultury i Turystyki, ul. Warszawska 26,

Prace należy przesyłać do na adres:
Centrum Kultury i Turystyki
ul. Warszawska 26
11-700 Mrągowo

**************************************

R E G U L A M I N
45. WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD PLASTYKI NIEPROFESJONALNEJ MRĄGOWO 2016

ORGANIZATOR:

Centrum Kultury i Turystyki, 11-700 Mrągowo, ul. Warszawska 26,
tel. 89-743 34 50, fax. 89 - 743 34 60, www.ckit.mragowo.pl
kontakt: Agnieszka Kozioł, tel. 89 743 34 70, kom. 601 628 012, e-mail: info@ckit.mragowo.pl

CELE:

- integracja i promocja amatorskiego środowiska plastycznego,

- wymiana doświadczeń i form twórczej pracy plastycznej,

- kontynuowanie sprawdzonych form działalności artystycznej,

- wychwycenie nowych, ciekawych zjawisk i osobowości twórczych.

ZASADY UCZESTNICTWA:

- w przeglądzie mogą brać udział pełnoletni twórcy nieprofesjonalni z woj. warmińsko - mazurskiego,

- do konkursu dopuszczane będą  prace z dziedziny malarstwa, grafiki, rysunku,

- temat i wielkość prac - dowolne,

- każdy z uczestników może zgłosić do konkursu 3 prace powstałe w ciągu dwóch lat poprzedzających Przegląd, które nie były do tej pory wystawiane i nagradzane,

- prace muszą być przygotowane do ekspozycji (oprawione) oraz opisane: imię i nazwisko, rok powstania, tytuł, technika wykonania, wartość,

- prace należy dostarczyć na własny koszt na adres organizatora,

- do nadesłanych prac prosimy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia,

- w konkursie nie mogą brać udziału studenci i absolwenci  wyższych szkół artystycznych.

TERMINY I MIEJSCE PRZEGLĄDU:

- 45. Wojewódzki Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej odbędzie się w Mrągowie, Centrum Kultury i Turystyki, ul. Warszawska 26, w dniach od 22 października do 22 listopada br.

- ostateczny termin nadsyłania prac 10 października 2016 r.

OCENA I NAGRODY:

- oceny prac dokona profesjonalne Jury powołane przez organizatora,

- ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi na otwarciu wystawy konkursowej
w dniu 22 października /sobota/br. o godz. 16.00 w Centrum Kultury i Turystyki, ul. Warszawska 26,

- autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody,

- wszyscy autorzy prac otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Karta zgłoszenia

*************************************************************************************

23 października 2015 r. w Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie

odbył się wernisaż pokonkursowej wystawy

44. Wojewódzkiego Przeglądu Plastyki Nieprofesjonalnej.

W przeglądzie wzięło udział 41 artystów, którzy nadesłali 92 prace.

Jury w składzie: Piotr Dondajewski (artysta plastyk), Jan Gudelis (artysta plastyk), Stanisław Kuś (artysta plastyk)

przyznało 3 nagrody i 2 równorzędne wyróżnienia.

 

Jolanta Jasiulewicz z Dywit za obraz Nostalgia                   – II miejsce,  

Danuta Nowicka  z Olsztyna za obraz Kwitnący sad          – II miejsce,

Jan Żdaniec z Mrągowa za obraz Przed zachodem              – III miejsce,

Antoni Jarczyk z Olsztyna za obraz św. Jerzy                      – wyróżnienie,

Katarzyna Niemczak z Barczewa za obrazy  Flamenco i Passo doble         – wyróżnienie,

 

 

**********************************

43. Wojewódzkiego Przeglądu Plastyki Nieprofesjonalnej

 

Wernisaż połączony z wręczeniem nagród odbył się 25 października 2014 r.

w Galerii Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie

ul. Warszawska 26

 

Jury w składzie:

  1. Małgorzata Śrutkowska-Felińska
  2. Jan Gudelis
  3. Stanisław Kuś

przyznało 3 równorzędne nagrody 

Krystynie Zyśk z  Mrągowa za obraz „Zima” - nagrodę rzeczową ufundowaną przez Burmistrza Miasta Mrągowo, Panią Otolię Siemieniec oraz upominek ufundowany przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Pana Jacka Protasa

 

Alicji Miazga z Olsztyna za obraz „Sielanka bretońska” -  nagrodę rzeczową ufundowaną przez Starostę Powiatu Mrągowskiego, Pana Bodgana Kurtę oraz upominek ufundowany przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Pana Jacka Protasa

 

Elżbiecie Suchowieckiej z Giedajt za obraz „Gawęda o lesie”, nagrodę finansową ufundowaną przez  Firmę CNC Serwis, Panią Henrykę Gudelis oraz upominek ufundowany przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Pana Jacka Protasa

oraz 2 wyróżnienia

Marii Brzostek z Mrągowa za obraz „Der Fische” –  nagrodę rzeczową ufundowaną przez Związek Gmin Warmińsko - Mazurskich

 

Krystynie Kucewicz z Olsztyna za obraz „Krówka” - nagrodę rzeczową ufundowaną przez Wójta Gminy Mrągowo

 

Konkurs objął patronatem Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Wystawa potrwa do 25 listopada. Będzie ją można oglądać codziennie w godz. 10-18. Wstęp wolny. Zapraszamy!

Relacja z Przeglądu wraz ze zdjęciami