CKIT - Mrągowo

Centrum Kultury i Turystyki Mrągowo

Nasze miasto jest wspaniałym miejscem do wypoczynku i zabawy w czasie sezonu letniego, jest jednocześnie doskonałym miejscem do działań marketingowych dla wielu firm krajowych i zagranicznych.

Strona główna > Przeglądy / Konkursy > Wojewódzki Przegląd Rękodzieła Artystycznego

Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich
Burmistrz Miasta Mrągowo
oraz Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie


serdecznie zapraszają 16 lipca 2016 r. na Plac Unii Europejskiej

gdzie odbędzie się
12. WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO

 

REGULAMIN

12. WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO Mrągowo'16

Cele przeglądu:
- prezentacja mieszkańcom i turystom współczesnej sztuki ludowej i rzemiosła artystycznego
- wspieranie i kontynuowanie tradycji rękodzieła artystycznego
- umożliwienie twórcom ludowym i rękodzielnikom nawiązania kontaktów handlowych i sprzedaży własnych wyrobów
- promocja rękodzieła artystycznego kulturowo związanego z  regionem warmińsko – mazurskim

Organizatorzy:
- Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich
- Burmistrz Miasta Mrągowa
- Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie

Termin i miejsce realizacji:
16 lipca 2016 r., Mrągowo, pl. Unii Europejskiej

Warunki uczestnictwa:
- przegląd jest otwarty, obejmuje wszystkich twórców, profesjonalnych, nieprofesjonalnych i wytwórców rękodzieła    artystycznego,
- przedmiotem przeglądu są wyroby użytkowe i dekoracyjne – serwety, obrusy, bieżniki, gobeliny, kilimy, obrazki na ścianę, ceramika, obrazki malowane na szkle, rzeźba ludowa, stroje, stroiki, wycinanki, hafty, kowalstwo artystyczne, itp.,
- uczestnicy przeglądu powinni nadesłać kartę zgłoszenia do dnia 20 czerwca 2016 r. na adres Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie, ul.  Warszawska 26, 11 – 700 Mrągowo lub info@ckit.mragowo.pl

Informacje ogólne
- Wszelkich informacji w sprawie przeglądu i konkursu udziela specjalista ds. organizacji imprez Centrum Kultury i Turystyki w  Mrągowie  Agnieszka Kozioł, tel. 89 743 34 70, kom. 601 628 012, info@ckit.mragowo.pl

Karta zgłoszenia uczestnictwa w Przeglądzie (plik do pobrania)

Zaproszenie do udziału w KONKURSIE „PAMIĄTKA WARMII I MAZUR”

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników 12. Wojewódzkiego Przeglądu Rękodzieła Artystycznego do przygotowania i zaprezentowania prac rękodzielniczych symbolizujących region Warmii i Mazur, lokalną tradycję lub artystyczne dzieła z lokalnym motywem.

Celem konkursu jest pozyskanie oryginalnych prac na potrzeby promocji województwa warmińsko-mazurskiego.

-Udział w konkursie wymaga odrębnego zgłoszenia.
-Prace nie mogą być wcześniej nagradzane na innych konkursach, przeglądach i festiwalach,
-Prace mogą pochodzić ze wszystkich krain geograficznych województwa.

Autorzy prac dostarczają prace na własny koszt za pośrednictwem poczty lub osobiście do dnia 6 lipca na adres Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie, ul. Warszawska 26, 11 – 700 Mrągowo
Jeden autor może dostarczyć lub przyjechać z dowolną ilością prac, opatrzonych następującymi danymi: imię i nazwisko, adres zamieszkania autora, tytuł i technika pracy,

Ocena i nagrody:
- oceny przywiezionych lub nadesłanych prac dokona jury powołane przez organizatorów.
- autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody i dyplomy,

Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie  (plik do pobrania)

 

 

********************************************************************************************

10. Wojewódzki Przegląd Rękodzieła Artystycznego odbył się 6 lipca 2014 r.

Celem przeglądu była: prezentacja mieszkańcom i turystom współczesnej sztuki ludowej i rzemiosła artystycznego, wspieranie i kontynuowanie tradycji rękodzieła artystycznego, umożliwienie twórcom ludowym i rękodzielnikom nawiązania kontaktów handlowych i sprzedaży własnych wyrobów, promocja rękodzieła artystycznego kulturowo związanego z  regionem warmińsko – mazurskim

Przegląd Rękodzieła był otwarty, obejmował wszystkich twórców, profesjonalnych, nieprofesjonalnych i wytwórców rękodzieła artystycznego. Przedmiotem przeglądu były  wyroby użytkowe i dekoracyjne – serwety, obrusy, bieżniki, gobeliny, kilimy, obrazki na ścianę, ceramika, obrazki malowane na szkle, rzeźba ludowa, stroje, stroiki, wycinanki, hafty, kowalstwo artystyczne, itp.,


Podczas 10. Wojewódzkiego Przeglądu Rękodzieła Artystycznego rozstrzygnięto konkurs pt.:
„Pamiątka Warmii i Mazur” .
Oceniane były prace rękodzielnicze symbolizujące region Warmii i Mazur, lokalną tradycję lub artystyczne dzieła z lokalnym motywem.

Celem konkursu było pozyskanie oryginalnych prac na potrzeby promocji województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Dwa równorzędne I miejsca:

I miejsce

Józef Borys z Olsztyna

 

     

ceramiczna figurka Mikołaja Kopernika

 

 

I miejsce

Magdalena Markiewicz z Marcinkowa k. Mrągowa 

               

zawieszki do telefonu z motywem mazurskim wykonane z masy plastycznej fimo

 

II miejsce

Halina Borowska z Mrągowa

   

magnesy na lodówkę, ręcznie malowane z motywem żaglówki

 

 

Komisja przyznała również 2 wyróżnienia:

Krystyna Jurewicz z Olsztyna

  

haftowane krzyżykiem (motyw warmiński ) woreczki na igły

 

 

Jolanta Wagner z Ornety

   

rzeźbione figurki na patyku Warmianki i Warmiaka

 

 

 

 

organizatorzy

 

 

********************************************************************************************

 

 

 

 

********************************************************************************************