CKIT - Mrągowo

Centrum Kultury i Turystyki Mrągowo

Nasze miasto jest wspaniałym miejscem do wypoczynku i zabawy w czasie sezonu letniego, jest jednocześnie doskonałym miejscem do działań marketingowych dla wielu firm krajowych i zagranicznych.

Strona główna > Zajęcia artystyczne > Pracownia muzyczna

Pracownia otwarta jest dla wszystkich, którzy chcą rozwijać swoją muzyczną pasję.  Zapraszamy zespoły z Mrągowa i okolic. Sala wyposażona jest w sprzęt nagłaśniający - wzmacniacze do gitar i zestaw perkusyjny. Próby zespołów odbywają się od poniedziałku do soboty, możliwe są także próby indywidualne. Zapisy przyjmuje opiekun pracowni - Justyna Zapała (dział Organizacji Imprez, I piętro, tel. 89 743 34 65).


REGULAMIN  pracowni muzycznej


1. Z sali muzycznej mogą korzystać zespoły oraz osoby indywidualne, które zgłoszą chęć i ustalą terminy prób z instruktorem oraz opłacą należność za dany miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca.
2. Osoby korzystające z Sali muzycznej nie mogą rozpocząć prób bez przejścia niezbędnego przeszkolenia korzystania ze sprzętu muzycznego, którego udziela akustyk Centrum – Mariusz Otkiński. Po przejściu przeszkolenia zespół zobowiązany jest do prawidłowego użytkowania sprzętu muzycznego w Sali muzycznej; Zespół może być zwolniony z przeszkolenia tylko za zgodą akustyka.
3. Zespoły grające w sali muzycznej mogą korzystać z dostępnego sprzętu należącego do Centrum, pod nadzorem instruktora sali muzycznej.
4. W przypadku stwierdzenia przez instruktora dewastacji sprzętu muzycznego lub sali, zespół otrzyma zakaz wstępu do sali i pokryje koszty kupna lub naprawy.
5. Członkowie zespołu powinni zgłaszać przed rozpoczęciem próby wszelkie usterki, braki lub awarie sprzętu oraz zauważony bałagan osobie odpowiedzialnej za salę lub portierowi. Za nie zgłoszone szkody odpowiedzialność ponosi zespół.
6. Podczas próby w sali muzycznej mogą przebywać tylko członkowie zespołu.
7. W sali muzycznej obowiązuje całkowity zakaz picia alkoholu, palenia papierosów oraz zażywania środków odurzających. Zespół, który złamie zakaz może zostać pozbawiony możliwości korzystania z sali muzycznej.
8. Z sali muzycznej nie wolno wynosić żadnego sprzętu będącego własnością Centrum.
9. Korzystający z Sali muzycznej ma obowiązek wpisania się na listę w portierni przed rozpoczęciem próby i po jej zakończeniu.
10. W przypadku gdy nie ma instruktora, dyżurujący portier ma prawo sprawdzać salę muzyczną w czasie odbywających się prób i w przypadku złamania któregoś z punktów regulaminu ma prawo zażądać opuszczenia sali muzycznej.
11. W wypadku odwołania zajęć w związku z działalnością Centrum (spektakl, koncert, wernisaż itd.) możliwe jest skorzystanie z sali w innym terminie, po uprzednim uzgodnieniu z instruktorem.
12. W momencie odwołania próby z winy zespołu Centrum nie jest zobowiązane do wyznaczenia innego terminu odwołanej próby.
13. W święta państwowe i kościelne pracownia muzyczna jest nieczynna i Centrum nie jest zobowiązane do udostępnienia pracowni w zamian w innym terminie.
14. Korzystanie z sali muzycznej jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
15. Osobą odpowiedzialną za porządek i bezpieczeństwo w pracowni muzycznej jest instruktor Justyna Zapała.
16. Kwestie sporne osoby korzystające z pracowni muzycznej zgłaszają w formie pisemnej do dyrektora Centrum Kultury i Turystyki.