CKIT - Mrągowo

Centrum Kultury i Turystyki Mrągowo

Nasze miasto jest wspaniałym miejscem do wypoczynku i zabawy w czasie sezonu letniego, jest jednocześnie doskonałym miejscem do działań marketingowych dla wielu firm krajowych i zagranicznych.

 

Teatr ŚWIATŁA  


Propozycja dla wszystkich odważnych fascynatów sztuki niekonwencjonalnej. Zajęcia oparte są na nauce szeroko rozumianych technik fireshow i ćwiczeniach rytmiczno – muzycznych, które w przyszłości wykorzystywane będą do tworzenia widowisk.  

Zajęcia - wtorek godz.16.00 - 18.00 sala widowiskowa

instruktor - Justyna Zapała

 
Z A P R A S Z A M Y  ! ! !

 


Zasady uczestnictwa w zajęciach TEATRU ŚWIATŁA

Na zajęciach Teatru Światła uczymy się technik fireshow przy użyciu różnych sprzętów. Każdy członek zespołu zostaje poinformowany o specyfice wykonywanych na zajęciach zadań, o zagrożeniach związanych z praktykami fireshow, budowie sprzętu wykorzystywanego na zajęciach a także zasadach zachowania bezpieczeństwa.

W zajęciach uczestniczyć może każda zainteresowana osoba, która ukończyła 13 lat jednak ze względów bezpieczeństwa grupa nie może liczyć więcej niż 10 osób.

Warunkiem członkostwa w grupie jest podpisanie oświadczenia potwierdzającego znajomość i akceptację zasad obowiązujących na zajęciach a także świadomość niebezpieczeństw wynikających z ich nieprzestrzegania.

Uczestnicy zajęć Teatru Światła mają obowiązek aktywnego uczestnictwa w rozgrzewkach, ćwiczeniach wprowadzających a także wykonywania uwag prowadzącego.