Deprecated: Function session_register() is deprecated in /public_html/cms/system/auth.php on line 31
CKiT - Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowo - Parada Country

CKIT - Mrągowo

Centrum Kultury i Turystyki Mrągowo

Nasze miasto jest wspaniałym miejscem do wypoczynku i zabawy w czasie sezonu letniego, jest jednocześnie doskonałym miejscem do działań marketingowych dla wielu firm krajowych i zagranicznych.

Piknik Country Mrągowo 2016 odbędzie się
w dniach 29-31 lipca.

Piknik Country w Mieście to szereg imprez towarzyszących Festiwalowi Muzyki Country: występy zespołów country, koncerty gwiazd, występy zespołów tanecznych, konkursy, maraton pływacki oraz Parada Country.  

 

Wszystkich zmotoryzowanych uczestników Pikniku Country zapraszamy do udziału w Paradzie Country. Rozpocznie się ona tradycyjnie o godzinie 12.00 w niedzielę 31 liipca 2016 r. Trasa Parady biegnie wzdłuż głównych ulic mista.

Parada Country jest dwugodzinną atrakcją dla zmotoryzowanych gości naszego Miasta. Biorą w niej udział: orkiestra dęta, jeźdźcy na koniach, motocykle, przedziwne kolorowe samochody.

Udział w Paradzie jest bezpłatny!

 

Regulamin PARADY COUNTRY

Termin - 31 lipca 2016 r.

Czas trwania:

11.00 – rozpoczęcie formowania Parady

11.30 – zamknięcie miasta przez służby porządkowe i Policję

12.00 - rozpoczęcie Parady - ul. Traugutta

14.00 - zakończenie Parady, teren miasteczka westernowego Mrongoville

 Założenia regulaminu

- warunkiem uczestnictwa w Paradzie Country jest podpisanie przez kierowcę KARTY UCZESTNIKA PARADY i oddanie kuponu Organizatorowi w miejscu jej formowania, przy ul. Grunwaldzkiej, Nadbrzeżnej;
- kierowcy uczestniczący w Paradzie Country mogą zakupić dodatkowy pakiet reklamowo-startowy w punkcie informacyjnym Parady Country.

- pojazdy noszące znamiona reklamy firmowej, zobowiązane są do uiszczenia opłaty za udział w Paradzie Country w biurze organizatora*

- wszyscy kierowcy biorący udział w Paradzie Country otrzymują pamiątkową nalepkę jako identyfikator z numerem, którą należy umieścić na swoim pojeździe w widocznym miejscu;
- Organizator w pierwszej kolejności kwalifikuje do udziału w Paradzie Country pojazdy stylizowane, specjalnie przygotowywane do udziału w Paradzie Country i nawiązujące wyglądem do klimatu imprezy;
- uczestnicy Parady Country poruszają się wg. ustalonej trasy;
- w Paradzie Country mogą uczestniczyć tylko pojazdy osobowe i osobowo-terenowe o masie do 3,5 tony, posiadające ważne badania techniczne oraz ważne OC;
- pojazdem uczestniczącym w Paradzie Country może jechać tylko ilość osób określona w dowodzie rejestracyjnym;
- trasa Parady Country przebiegać będzie na wyłączonych z ruchu odcinkach dróg, z tym, że uczestników nie zwalnia to z obowiązku przestrzegania przepisów prawa ruchu drogowego, tym samym kierowca przyjmuje do wiadomości, że Organizator upoważniony jest do skontrolowania stanu trzeźwości alkomatem;
- podczas trwania Parady Country kierowca jedzie z szybkością i w szyku ustalonym przez Organizatora;
- poprzez fakt podpisu na formularzu zgłoszeniowym, kierowca - uczestnik i wszyscy członkowie jego ekipy przyjmują bez zastrzeżeń przepisy Regulaminu Parady Country;
- uczestnicy Parady Country biorą udział w imprezie na własne ryzyko, przejmują na siebie pełną odpowiedzialność za powstałe z ich winy szkody, a tym samym zrzekają się wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora;

- pojazdy i kierowcy bez wypełnionej i zdanej u Organizatorów karty uczestnictwa i naklejki startowej, którzy włączą się w kolumnę, poruszają się w niej nielegalnie i ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia związane z ich pojazdem.

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.(Dz. U. Nr 98, poz. 602) Art. 60. 1. Zabrania się: 1) używania pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim.

Do pobrania:

dokumenty dla uczestników PARADY COUNTRY


*Ewentualne pytania związane z udziałem w Paradzie Country prosimy kierować drogą elektroniczną e-mail:sport@ckit.mragowo.pl, tel. 89 743 34 50, 89-741 80 39

 

Komunikat

W związku z organizacją Festiwalu Muzyki Country w dniach  28.07.2016 r. – 31.07.2016 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu kołowego w mieście poprzez zmianę oznakowania pionowego.

1. Ulica Jaszczurcza Góra zostanie wyłączona całkowicie z ruchu kołowego,
2. Na  ulicach:  Giżyckiej,  Królewieckiej,  Ratuszowej,  Warszawskiej  i  Traugutta
zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania się. Ulica Sobczyńskiego na odcinku Warszawska -
Mrongowiusza zostaje wyłączona z ruchu w dniach 28 - 31 lipca br.
3. W dniu 31.07.2016 r. (niedziela)  w  godz. 11.30-14.00  w  czasie „Parady Country”
zostaną wyłączone  całkowicie z ruchu następujące ulice : Nadbrzeżna, część ulicy Traugutta, Warszawska, Ratuszowa, Żeromskiego, Królewiecka  i Giżycka,

Organizatorzy Pikniku Country serdecznie przepraszają Mieszkańców miasta i przybyłych Gości za utrudnienie w ruchu. Wprowadzone zmiany zapewnić mają bezpieczeństwo ruchu podczas Festiwalu.Tytul: Wiplala
Seans: 15.00