Deprecated: Function session_register() is deprecated in /public_html/cms/system/auth.php on line 31
CKiT - Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowo - Przetargi

CKIT - Mrągowo

Centrum Kultury i Turystyki Mrągowo

Nasze miasto jest wspaniałym miejscem do wypoczynku i zabawy w czasie sezonu letniego, jest jednocześnie doskonałym miejscem do działań marketingowych dla wielu firm krajowych i zagranicznych.

Strona główna > Komunikaty > Przetargi

ZAPROSZENIE

Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego.


Centrum kultury i Turystyki, ul. Warszawska 26, 11-700 Mrągowo, tel. (89) 743 34 50, fax (89) 743 34 60, e-mail:l.melnicki@ckit.mragowo.pl

Zaprasza do składania ofert na dostawę artykułów biurowych (papier ksero) oraz tuszy i tonerów do drukarek.

1.Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa art. biurowych i tuszy - tonerów.
2.Zakres rzeczowy zamówienia:
Dostawa do Centrum Kultury i Turystyki wg jednostkowych zamówień w ciągu roku artykułów biurowych, tuszy i tonerów do drukarek wg ilości i rodzaju wymienionych w załączniku nr. 1, realizacja dostawy w ciągu max. 2 dni od przesłanego zamówienia.
Zamówienie dotyczy wyłącznie tuszy i tonerów oryginalnych, nie zastępczych czy do regeneracji, które muszą być sygnowane znakiem producenta.
3.Termin wykonania: Od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
4.Oferta powinna posiadać klauzulę akceptacji warunków umowy przedstawionej jako załącznik nr 2 do zaproszenia ofertowego.
5.Kryteria oceny: Zamawiający oceni oferty biorąc pod uwagę kryterium ceny – 100%
6. Zastrzega się prawo odwołania postępowania zaproszenia bez podawania przyczyn, prawo zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek oferty.
7. Ofertę cenową należy złożyć drogą korespondencyjną na adres CKiT w Mrągowie lub poczta elektroniczną na adres l.melnicki@ckit.mragowo.pl do dnia 11.01.2017r. do godz. 12.00.
8. Oferta powinna zawierać informacje o wykonawcy niezbędne w tym celu zawarcia umowy. Ponadto powinna być opatrzona tytułem ”Oferta na dostawę środków czystości”. Do udzielania wyjaśnień dotyczących zamówienia, ze strony zamawiającego, upoważniony jest Pan Lubomir Melnicki, tel. 601 628 010.

Szacunkowe wydatki na artykuły biurowe w 2016 r. wynosiły ok.  20000 zł

1. Wykaz materiałów

2. Projekt umowy


Mrągowo, dnia 04.01.2017 r.

 

ZAPROSZENIE

Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego.

Centrum kultury i Turystyki, ul. Warszawska 26, 11-700 Mrągowo, tel. (89) 743 34 50, fax (89) 743 34 60, e-mail:l.melnicki@ckit.mragowo.pl

zaprasza do składania ofert na dostawę środków czystości.

1.Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości.
2.Zakres rzeczowy zamówienia: Dostawa do Centrum Kultury i Turystyki wg jednostkowych zamówień w ciągu roku środków czystości, wg ilości i rodzaju wymienionych w załączniku nr. 1, realizacja dostawy w ciągu max. 2 dni od przesłanego zamówienia. Prosimy wziąć pod uwagę tylko oryginalne produkty.
3.Termin wykonania: Od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
4.Kryteria oceny: Zamawiający oceni oferty biorąc pod uwagę kryterium ceny – 100%
5.Zastrzega się prawo odwołania postępowania zaproszenia bez podawania przyczyn, prawo zamknięcia postępowania bez wyboru którejko0lwiek z ofert.
6.Ofertę cenową należy złożyć drogą korespondencyjną na adres CKiT w Mrągowie lub poczta elektroniczną na adres l.melnicki@ckit.mragowo.pl do dnia 10.01.2017r. do godz. 12.00
7.Oferta powinna zawierać informacje o wykonawcy niezbędne w tym celu zawarcia umowy. Ponadto powinna być opatrzona tytułem ”Oferta na dostawę środków czystości”. Do udzielania wyjaśnień dotyczących zamówienia, ze strony zamawiającego, upoważniony jest Pan Lubomir Melnicki, tel. 601 628 010.

Załacznik: zestawienie środków czystości

Mrągowo, dnia 03.01.2017 r.

 

 

ZAPROSZENIE

Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie  art. 4 pkt 8 tej ustawy  (tj. Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907, z późn. zm.). Zaproszenie nie   stanowi   oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego.


Dyrektor Centrum Kultury w Mrągowie,  zwany w dalszej treści zaproszenia Zamawiającym,  przy współpracy z  Burmistrzem Miasta Mrągowo,  zaprasza do składania ofert na realizację imprezy pn.
„Festiwal Piknik Country Mrągowo” w latach 2017-2019.

pełna treść zaproszenia plik doc

Mrągowo, dnia 2 grudnia 2016 r.

 

 

***

 

Informacje inne

Załączniki "Remont budynku CKiT w Mrągowie (format docx i rar dla poprawnego pobierania załączników proszę używać przeglądarek Firefox lub Chrome):

1. Projekt remontu

2. Projekt wykonawczy

3. Przedmiary

4. SpecyfikacjeTytul: Pasażerowie
Seans: 17.00